Y pháp bất y nhân – Sự xảo trá nguỵ biện cho sai trái của “sứ giả” CLB Tình Người

Tadaotinhnguoi12
Câu này theo cái thấy hạn hẹp của em , đó là chúng ta đặt niềm tin và làm theo chính pháp và không tin theo bất cứ ai nói hoặc làm sai chính pháp.
CLB Tình Người, đã gieo ra rất nhiều nhân xấu, đến ngày đến giờ bắt đầu trổ ra những quả xấu và đây cũng là lúc câu nói này bắt đầu được “khai thị” “rỉ tai” và truyền cho nhau để cố gắng níu giữ bản tâm, bản thân của mình ở lại “môi trường” khi thấy vị sứ giả “truyền pháp” của mình nhiều lúc vẫn “lỗi đạo” vẫn tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến!
Tôi cũng từng mắc tâm như nhiều CBAC và đặt ra câu hỏi “Tại sao trí tệ cao siêu thế mà người sứ giả trao truyền nó không thể thấu triệt và hành theo sự chuẩn mực dù là những điều nhỏ nhặt trong các đối đãi hàng ngày tại môi trường tuyệt vời bậc nhất này?”
Câu trả lời được đưa ra là “Cô cũng chỉ là người được ban và giảng lại” “Cô cũng là người đang hành” “Đến Bác Hồ còn sai…” và chốt lại bằng câu “Y pháp bất y nhân”.
Thưa các CBAC,
Y pháp là y theo chính pháp do đức Phật truyền dạy, trước hết là những chân lý giúp ta nhận thức đúng về mọi sự việc, hiện tượng trong đời sống, và những nguyên tắc hay phương thức sống thiết thực, có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày để đạt được những kết quả cụ thể trong việc hoàn thiện cuộc sống, làm giảm nhẹ và triệt tiêu những khổ đau vốn có trong đời sống. Và Phật là người đã chỉ ra phương pháp khi người biết được, thấy được, ngộ được, chứng được và hành được và kết quả là chân lý!
Bất y nhân là không nên theo những người tự cho mình là sứ giả, tự cho mình là đang truyền dạy chính pháp của đức Phật, nhưng bản thân lại không có sự thực hành đúng theo chính pháp, và do đó cũng dẫn đến một hệ quả tất yếu là thường giảng giải sai lệch về chính pháp.
Chúng ta cùng quy chiếu lại “Pháp trí tệ” mà vị sự giả này nói là được “Cha mẹ các ngài sang tai lai lời” được “Ban” đã đúng với là chính pháp chưa? Chỉ cần ai có chút kiến thức (chưa cần ngộ) về Đạo Phật (Con đường tu Phật) đã nhận ra cái sai ngay ở cái đầu tiên khi đi sai cái cơ bản về Duyên sinh – Duyên khởi khi tự mình giới thiệu về Thần vật, thánh vật (không phải nhân vật) “Cha mẹ các ngài” tạo ra cái đại ngã đi ngược với cái vô ngã mà Phật đã thuyết! Nếu nói về quy y, Phật dạy “Quy y Phật, Quy Y Chánh Pháp, Quy Y Tăng” chứ đâu có kêu quy y cha mẹ các ngài, thần, tiên, thánh, vong??? Tại sao suốt ngày sợ Thần qưở, Thánh Trách, Vong nhập, Tà dẫn, CMCN trừng trị??? Phật thuyết Nhân Qủa để hiểu là “Gieo nhân nào gặt quả nấy” chứ sao phải Chờ CMCN sửa nhân quả? Chờ “Thần” đong đo phúc tội??? …-> Nếu y theo pháp này thì có phải là chánh pháp không? Mà đã không là chánh pháp rồi thì, y nhân hay không y nhân đều dẫn về đường tà!
Phương pháp đã sai, Nguyên lý đã sai, Nhân quả đã sai thì “Y pháp bất y nhân” chỉ là câu bao biện, tráo trở!
Nếu Sứ giả là người có trí tuệ và từ bi thực sự ! Khi mơ thấy, lên đồng thấy, cầu cơ thấy ai đó “sang tai lai lời” thì nên bình tĩnh nhận diện lại đó có phải là Ma, Quỷ đội lốt Thần, Tiên nhân danh Trời Phật không đã! Bước tiếp theo, tự mình y hành để thấu triệt cái pháp này xem mình có hết vô minh, hết khổ đau, có an lạc, có vững chãi, có hạnh phúc không đã! Nếu quán chiếu và thực tập đạt được thì có nghĩa là thấy pháp này hợp căn cơ, hợp thời thế, bắt đầu mới bằng lòng từ bi thương chúng sanh mê lầm bắt đầu khởi tâm độ cho chúng sanh tu theo, hành theo để cùng đạt kết quả! Thế nhưng Sứ giả này không vậy! hành trình mới 8 năm học mót, học đòi, cóp nhặt với câu “Ngộ thì giây phút thoát ra” mà không trải qua giai đoạn quan trọng nhất đó là thực tập, thực hành, đã bắt đầu rốt ráo biến bao nhiêu con người, gia đình” thành con “chuột bạch” để thí nghiệm với cái thứ được “ban” được “sang tai lai lời” một cách mơ hồ của mình!
Điều nguy hiểm hơn mà mọi người không chấp nhận và không chịu nhận diện đó là bản chất vi mô của mô hình này “Lợi dụng tâm linh để trục lợi” (Hãy coi sự kiện Võ Hoàng Yên để quán chiếu với những gì CLB này đang làm) Họ lợi dụng phần lớn người có “khát vọng cầu tìm chân lý” lợi dụng những người có bất ổn về “phúc tâm trung hiếu nhân lễ nghĩa trí tín” để trục lợi, và chắc chắn các khoản lợi này không hề nhỏ, và cũng chưa đến ngày đến giờ lộ ra cho CBAC sáng mắt!
Đừng y pháp khi cái pháp đó là tà pháp! Đừng y nhân khi người đó chưa có đủ đức hạnh, đạo hạnh, và quá trình thực tập để đi đến chứng ngộ, nhận diện được chân lý và bản chất của những vấn đề dù rất nhỏ!
10 Điều chớ vội tin mà Phật thuyết
1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
3. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
8. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
Trân trọng – Diễm My (Nạn nhân 2 năm của tà đạo tình người)

Các tin liên quan

1 Comment

  • Jack Ma
    Trả lời

    Preview bên ngoài lề vẫn chuẩn, vào chi tiết thì bài bị co lại, trên giao diện mobile

Để lại một bình luận