Sự thật con đường “Trí tệ” mà Tình Người đang bày binh bố trận

Screen Shot 2021-03-10 at 08.16.41
Xin chia sẻ lại bài viết của bạn Nicky Phan được đăng tải trên nhóm sự thật CLB Tình Người, quý CBAC tham khảo ạ 
Mình gom lại chung quy con đường Trí tệ do LTV bài binh bố trận sẵn từng bước cho cbac thênh thang bước vào bằng các bước lập luận như sau:
Cbac đang có nhiều bất ổn mà gốc rễ là do thiếu Trí tệ nên không nhìn thấy gốc vấn đề để giải quyết. Trí tệ chỉ ra gốc rễ của khổ đau, cái gì tạo nên khổ đau của con người, nguyên lý để làm theo, có pháp để hóa giải đau khổ, hóa giải được đau khổ sẽ tìm ra được hạnh phúc. Trí tệ chỉ dạy các pháp (khuôn vàng thước ngọc) cho từng vấn đề cứ áp dụng là xong, NHƯNG dù có pháp có KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC vẫn phải tinh tế và UYỂN CHUYỂN (???) mới là có Trí tệ (có gì sai sai mâu thuẫn ở đây ạ).
Trí tệ chỉ ra gốc của mọi bất ổn: cạn phúc, nghiệp về.
Vì thế con người phải giải nghiệp + sống ko tạo nghiệp mới + tạo phúc (báo ơn, báo hiếu, trả nợ và tạo phúc) = đọc văn khấn + cúng tiền trả nợ + góp tiền làm từ thiện.
Cách tạo phúc thứ hai là hành sứ mệnh:
Cứu một người phúc đẳng hà sa
Dẫu xây chín bậc phú đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người,
Hành sứ mệnh bằng cách lan tỏa Trí tệ cứu 7 tỷ người chưa có Trí tệ.
(Mềnh thật chưa hỉu tu Trí tệ là tu kiếp cuối, con cái mềnh theo Trí tệ từ bé thơ cũng là tu kiếp cuối, cho mình hỏi tí: tu, tạo phúc cho muôn đời sau là còn đời nào kiếp nào nữa ạ?)
Tóm lại 3 việc cơ bản của người Trí tệ:
1. Ấn định Y hành trí tuệ 100%, xóa bỏ hoàn toàn tư duy thói quen cũ. Phật dạy: văn – tư – tu, nghe điều gì phải dùng trí tuệ của chính mình để tư duy rốt ráo thật sự thấu hiểu. TT dạy: dùng thần mà học, xóa bỏ hoàn toàn tư duy tự biến mình thành nô lệ tư duy, kẻ bần hàn về trí tuệ (trí tuệ thật sự không phải kiểu Trí tệ của TN).
Người thuyết phục mình rời xa Trí tệ đều là thế lực cản trở do vong vào xui người đấy. Mệnh mình càng lớn, càng bị nhiều cản trở càng phải bám đích trụ tâm nhất tâm vượt qua. Ôi chỉ mấy câu đơn giản thế phá nát bao gia đình, bao tình thân. TN hiểu sức mạnh của tập cộng đồng, của sự cộng hưởng nên chỉ một chiêu cắt đứt mọi mối dây gắn kết một người với gia đình, với bạn bè, với xã hội bên ngoài để rồi chỉ còn một nơi để họ thấy được thuộc về: CLB. Tu tập mở lòng mình rộng ra, tu theo TT dạy con người đóng chặt lòng mình lại.
2. Luôn kết nối sống trong môi trường: 1 tháng ít nhất 2 lần đến clb trợ duyên và học tập, ai rốt ráo gắn bó nhiều hơn rất tốt, sống trong môi trường trí tuệ càng nhiều càng tốt để luôn được đội vòng kim cô kiềm kẹp trí tuệ không được phép thức tỉnh.
3. Báo ân, báo hiếu, trả nợ (giải nghiệp), tạo phúc = góp tiền cho quỹ clb
Nhời anh Hiển- PCT clb: “Mà tạo phúc phải chuẩn mực, đẳng cấp (tu vô danh vô lợi nhưng vẫn cần danh đẳng cấp nhá – mềnh chua thêm ) Trí tệ chỉ cho con người biết thế nào là tạo phúc chuẩn mực, nếu không con người dễ mắc phải thế này: làm phúc nhưng phải tội. Trí tệ sẽ định hướng cho con người rõ cái đấy, nếu không nhiều người đi làm phúc nhưng phải tội, làm mãi chẳng có phúc. Trí tệ chỉ dạy tạo phúc chuẩn mực, chỉ có Tình người mới giúp ta tạo phúc chuẩn mực.”
Thế nên để tạo phúc làm từ thiện, có phúc ắt có phần chuẩn mực cbac chỉ có một nơi duy nhất để hành chuẩn mực là góp tiền vào quỹ CLB Tình Người để clb đi tạo phúc giải nghiệp giúp cbac.
Quỹ ấy được chi tiêu thế nào cbac đặt đặt đức tin vào clb rồi thì đừng mắc tâm mà hỏi han nhá.
4. Tạo phúc cứu người lan tỏa trí tuệ = giới thiệu người đến học. Cách ni là sàng lọc chọn người có mệnh lớn (tiền, danh – sức ảnh hưởng, quan hệ rộng) để tiếp tục xoay vào guồng góp tiền vàp clb.
Tóm lại, với LTV thì ĐÍCH cuối cùng = TIỀN.
Đích của cbac là gì khi tự nguyện sa chân, sa cả thể xác lẫn hồn mình vào chốn ấy?

Các tin liên quan

Để lại một bình luận