HÃY VÌ HƠN 20.000 NGƯỜI ĐÃ SA CHÂN VÀO CLB TÌNH NGƯỜI

Tập đoàn Đa cấp tâm Linh Tình Người là một tổ chức lấy Tâm linh để dẫn dắt con người ta vào con đường u mê để trục lợi, với âm mưu tạo ra một loại tà đạo mới thờ ngôi Cha Mẹ và Các Ngài dạy những điều tà giáo, lấy các công việc từ thiện để che mắt chính quyền, nhân rộng và phát triển hệ thống bằng hình thức "gieo duyên". Mỗi ngày hàng trăm người bị TN lợi dụng vào việc đóng góp công và của để làm công việc từ thiện trá hình và đằng sau đó là nguồn tiền khổng lồ, những miếng đất được phát tâm, nhiều tài sản được đóng góp đều rơi vào tay những người sáng lập bao gồm Long - Thuận - Việt.

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG VẠCH TRẦN TỘI ÁC CỦA CLB TÌNH NGƯỜI

Chính xác

Các thông tin từ trang này đều là những người đã gắn bó với CLB Tình Người nhiều năm chia sẻ lại

Vì cộng đồng

Giúp đỡ cộng đồng tránh xa tà đạo

Lan toả

Hãy Lan toả thông tin đến nhiều người để tránh nạn nhân tiếp theo là gia đình, người thân của bạn

Chia sẻ

Cùng chia sẻ các bằng chứng, chứ cứ để đưa Tình Người ra pháp luật