Đằng sau cái “Khởi Tâm mãnh liệt” của CLB đa cấp tâm linh Tình người!

Screen Shot 2021-03-10 at 21.06.29
Trong CLB đa cấp tâm linh Tình người có hàng trăm câu vay mượn của “các ngài” để khai thị về Tâm, cái câu “Trí Tệ” mở miệng ra là nói ngay “Khi Tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi”, và khi nghe mấy câu này có lần em đã hỏi các huynh tỷ thần tiên mãnh liệt tột cùng bật nhất ở đó rằng: Tâm là cái gì? Nó ở đâu? Nó là có tướng hay vô tướng? là cái hữu hạn hay cái vô hạn?
Các Huynh các Tỷ lại dùng pháp “Ba la mật” hoặc lại vòng vo loằng ngoằng bằng cái định nghĩa theo kiểu trí tệ “Tâm có 4 dạng, Tâm Ma, tâm thú, tâm người và Tâm Phật… Và cứ cười tươi là Tâm Phật :))” cố hỏi nữa thì lại đọc như vẹt mấy câu khai thị vay mượn của Phật, Chúa, Lão, Nho…
Ngày nào gặp nhau là mở miệng ngay “Anh chị phải khởi Tâm tột cùng vào”. Có bao giờ CBAC bình tĩnh để suy xét rằng “Tâm mình vốn dĩ đã không an, ngày ngày lên “môi trường” lại bị nhồi sọ thêm toàn thứ vọng động nào là “Chúc mừng ” “Tuyệt vời” “May mắn” “mãnh liệt” “Rốt ráo”…Há chẳng phải làm cho bản tâm của mình thêm mệt, thêm vọng tưởng???
Trí Tệ Tình Người thật quá ác! Họ đang muốn Tâm của các CBAC khởi liên tục. Càng Khởi thì càng Tham, càng tham thì càng sân mà càng sân thì lại càng Si Mê. Ví dụ : Tình người dạy Khởi lên “việc thiện” liên tục -> Quyết làm và làm một cách rốt ráo “việc thiện” đó (Đây là biểu hiện vi tế của lòng Tham) -> Khi Không làm được hoặc làm không tròn -> Sân với mình, với người -> Khi sân lên thì “Cảm xúc dâng lên, lý trí mất đi ->Chuyển sang Si mê, mà càng ngu si thì Họ càng dễ cai trị tâm hồn của các CBAC.
Thử hỏi với một cái Tâm bận rộn như thế thì làm thế nào CBAC có thể thấy được chân tâm của mình? Mà đã không thấy chân tâm thì nhìn mọi sự vật hiện tượng sao còn nguyên vẹn được nữa??? Mà đã không còn nguyên vẹn thì làm sao thấy được thấy được thật tánh của vạn vật?
Hãy thử làm một phép thử CBAC sẽ thấy, Hãy lấy một thau nước ra, ném vào đó 1 hòn đá và thử soi mặt mình khi nước nhấp nhô, lúc đó mặt của các CBAC phản chiếu lại có con nguyên vẹn không? Chỉ khi mặt nước yên lặng CBAC mới thấy được khuôn mặt của mình một cách nguyên vẹn! Mặt nước khi bị ném đá nó cũng giống như Tâm của anh Chị khi bị Tình Người “Bơm pháp tà đạo” vào, chẳng thể nhìn thấy sự thật được nữa
Sự thật là; Họ không muốn cho CBAC bình tĩnh, Họ không muốn cho CBAC cơ hội để an yên, Họ càng không muốn các CBAC tham thiền vì khi Tham Thiền, CBAC sẽ biết cách quay về nương tựa nơi chính mình, tìm ra được chân tâm, bản lai diện mục và từ đó các CBAC sẽ nhận ra cái “Cái Tình người đang dẫn dắt người ta một cách dã man và man rợ”
Tỉnh lại đi các CBAC ơi !!! Ly ác pháp !
Bài chia sẻ của Diễm Mỹ – Nạn nhân 2 năm của CLB đa cấp tâm linh Tình người

Các tin liên quan

Để lại một bình luận