Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ

Screen Shot 2021-03-08 at 10.12.05

CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MỘT NỬA THẾ GIỚI!
Phật dạy “Chúng sinh đều bình đẳng” có lẽ chỉ những người giác ngộ mới thấy được cái tánh chân thật, sẵn có và bình đẳng của mỗi con người nó riêng và chúng sinh muôn loài nói chung!
Qua pháp Trí Tệ của Tình Người sự bình đẳng này hình như đã bị bóp méo, diễn giải sai lệch, sanh ra sự phân biệt nam nữ, chồng vợ. Có lẽ ai học xong bài 4 bài 5 của “Giáo trình trí tệ” đều thấy các luận điểm phân biệt rằng: “Con gái – con trai” “Dâu là con, rể là khách” “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử…” và hàng đống thứ nữa được luận ra từ truyền thống. Miệng thì ra rả “Trí tệ là không phân biệt” thế nhưng càng kẹt sâu vào càng thấy sự chấp chước.
Đức Phật Dạy : Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết, Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống, Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Đạo Phật là đạo của giác ngộ, giải thoát nên lúc nào cũng phát khởi tấm lòng vô ngã, vị tha với tinh thần từ bi và trí huệ.
Chỉ khi con người ta thấy được sự bình đẳng thì mới thấy được sự vô ngã, truyền thống của một gia đình, một vùng miền, hay dân tộc không thể đại diện cho sự tiến hoá của nhân loại.
Nhân ngày 08.03 em kính chúc các CBAC phụ nữ tìm thấy chánh pháp, tinh tấn trong cuộc sống, tự do, luôn luôn xinh đẹp, và thoát khỏi được những vòng kim cô, xiềng xích của nhà tù tâm linh của bè lũ nhân danh Tình Người

Để lại một bình luận