Cách sống của một con người theo “Trí Tuệ” tà đạo tình người

222
Có lẽ môi trường chi hội tán trợ chữ thập đỏ Tình Người (Nay là Câu lạc bộ Tình Người) ít ai hành “thấu triệt” “rốt ráo” và “chuẩn mực” như em. Vì nhiều CBAC đến môi trường bị cái “Tuyệt vời bậc nhất” bị cái “đáng nhất” bị những lời “chúc mừng” che lấp nên chưa thực sự “nghiêm túc” lắm trong việc “hành xác” mà chỉ phó thác cho CMCN và cho Bè lũ Long – Thuận – Việt nên “kết quả là chân lý” chưa đến nhanh như em:
Kết quả của em sau 2 năm “hành rốt ráo” là:
 • Cả tập đoàn của em đang lao vun vút, mục tiêu ngàn tỷ, nhờ hành trí tệ mà biết “Thu gom” biết “làm đúng luật” và bắt mọi người trong công ty nói phải trí tệ, làm trí tệ, thậm chí đánh rắm cũng trí tệ, đi nhẹ, nói khẽ cười tươi và duyên dáng… Doanh thu từ 500 tỷ năm đã thu gom thành công xuống 200 tỷ năm. Và các quản lý cấp trung đều được “Thẩm thấu” Trí Tệ.
 • Gia đình em trước hay đi “Tiêu phúc” cùng nhau, giận nhau chửi nhau vài câu nhưng sau đó lại mặn nồng, nhờ hành trí tệ mà đến giờ này, cũng ăn trí tệ (tạ ơn CMCN trước khi ăn) ngủ trí tệ (Trước khi làm tình cũng phải xin trước) Chửi nhau trí tệ (Luôn lồng các câu tinh hoa cổ học vào để chửi). Dạy con trí tệ (Lôi đứa trẻ 3 tuổi ra nhồi sọ ngay những câu kinh điển của các ngài để con có trí tệ ngay từ trứng nước)
 • Bạn bè em trước ngàn người nay nhờ có Trí Tệ nên em chỉ chơi với những người trí tệ, thấy ai không trí tệ là áp dụng ngay “nguyên lý kiểm soát” “nguyên tắc bám đích” để liệt vào ngay họ là diện xã giao (Chỉ nghe đâu biết đó nghe đâu bỏ đó, không nói quá 10 phút)
 • Trước tiền chưa sạch và bẩn lẫn lộn, sau khi có trí tệ, em đã biết cách rửa tiền bẩn kinh qua con đường “Kết bè tạo phúc” và sự thật là tiền đã đổi sang phúc là có thật, nhờ phúc lớn nên em đã may mắn rời được khỏi Lũ TN man rợ.
 • Trước em đầu tư vào nhiều Startup triệu usd, Nhờ biết đến trí tệ và hành mãnh liệt em đã bán tống bán tháo thậm chí bỏ luôn để “thu gom” rốt ráo cho kịp thời thế
 • Trước em thấy tội con chó, con mèo thì em ăn chay nay nhờ có trí tệ em đã hiểu “luật nhà thiên” và biết cách lách được luật bằng cách “Ăn chay 10 ngày” lúc các ngài “lục tội trần gian”
 • Em đã biết tất cả mọi thứ đến với mình đều là do tà dẫn, do nghiệp dày phúc mỏng điều đơn giản thế mà lâu nay khi gặp cảnh em cứ cố “Vượt lên chính mình”
 • Tâm em trước đây khi nào cũng “Kệ” nhờ đến môi trường mà em đã học được “Khởi tâm mãnh liệt” “Chuyên tâm với môi trường” “Chú tâm khi học” “Trụ Tâm khi ai đó nói xấu môi trường, nói xấu bạn đạo” “Trì tâm thiện nguyện”
Chính cái trí tệ của em đã làm cho em “xét người” “xét cảnh” từng sát na, quy chiếu mọi thứ vào đạo, pháp, nguyên lý, nguyên tắc, nếu có chuyện gì em biết ngay là nghiệp đổ về nên bình tĩnh đón.
Thế là dần dần những người thiếu Trí Tệ đã hoặc âm thầm rời xa em, hoặc có thằng khẩu nghiệp nó chửi em như con, có thằng ác nghiệp nó còn đòi đánh em. May mắn có pháp “ba la mật” và ý pháp về “Phúc Nghiệp” do Sứ Giả trao truyền nên em vượt qua
Kết quả là chân lý : Cuối cùng em chỉ sống với Trí Tệ, mọi thứ khác có hay không đều không quan trọng
Các CBAC hãy nhìn bảng “Kế hoạch đời đạo lợi tư” của em bên dưới sẽ thấy em sống mỗi giờ trí tệ, mỗi ngày trí tệ, mỗi tháng trí tệ và cả 1 năm trí tệ. Chia hẳn từng mục để kiểm soát và hành động thật trí tệ, thật chuẩn mực và thật tinh tế!
Ai chưa hành sâu sắc, chưa thấu triệt bài đời đạo lợi tư của “sứ giả” Thuận, chưa hiểu mục đích, ý nghĩa của cái bài học này thì cần xem lại căn cơ, cốt mệnh của mình nhé. Hoặc là căn cơ thấp chưa hiểu kịp, hoặc là cốt mờ nên cần phải luyện thêm :))
Sau khi được chia sẻ hết 3 vòng lộ trình em đã gặp biết bao người để cuối cùng em đã nhốt cuộc đời hồn nhiên, vui vẻ, không lo nghĩ của mình vào cái “nhà tù tâm linh”. Và có nằm mơ em cũng sẽ gọi tên CMCN, và dữ nguyện hạnh “Quyết được trở về với CMCN” Để về được em buộc mình phải “Tu rốt ráo” “Trả nợ trả nghiệp rốt ráo” “Bồi phúc tột cùng” “Hành sứ mệnh mãnh liệt” và phương pháp nhanh nhất là “Giúp cho 10.000 người có Mệnh đến được với môi trường để học trí tệ”
Trong bài học “Ứng dụng trí tệ vào cuộc sống” vị sứ giả cố nhét vào sọ chúng ta cái bảng “Kế hoạch đời đạo lợi tư” để biết bám vào đâu (Trí tệ, môi trường), bỏ cái gì (Công, Của, Tiền Bẩn). Và sống trí tệ mọi lúc, mọi nơi. Và kết quả là chân lý! Chân lý mà Sứ giả nói đến đó là:
 • Ấn định đích đáng nhất để trở về với CMCN
 • Muốn trở về được thì phải : Thu gom -> dừng nghiệp -> giải nghiệp -> Trả nợ -> Báo ơn -> Tạo phúc -> Lập Đức ->Về đích
 • Và phương pháp nhanh nhất là : Bồi phúc bằng công bằng của, Xả thân hành sứ mệnh tột cùng, Gieo Duyên mãnh liệt, kết bè để tạo phúc, cộng hưởng cùng môi trường :))
Ai đã “nghiêm túc” hành như em và đã tìm ra chân lý?
Trân trọng – Diễm My (Nạn nhân 2 năm của bè lũ Tình Người)

Để lại một bình luận