Bài 2: Tình người là một tà đạo? Hay là một mô hình kinh doanh kinh điển?

tinhnguoiluadao
Với những CBAC chưa tham gia sâu vào TN có lẽ sẽ rất khó nhận ra và đưa ra một nhận định đây là Tà đạo hay nơi trao truyền chánh pháp, phần vì ban đầu vào niềm tin rất mãnh liệt vì sau bao năm ngụp lặn giữa đời chưa bao giờ thấy rõ được “lẽ sống cao thượng” và chưa bao giờ thấy được một “Bảng hướng dẫn sử dụng cuộc” đời nào hay như vậy , phần vì vừa chớm lăn tăn nghi ngờ phát là có Huynh Tỷ dập ngay từ trứng nước, phần nữa là thấy họ dạy cũng nhiều điều hay lẽ phải, phần nữa là họ luôn tuyên bố như đinh đóng cột về việc “chống lại sự mê tín dị đoan” để đi theo “Tâm linh chân chính”…Nên nếu CBAC nào có người nhà đang theo hay kể cả bản thân mình đang theo sẽ rất khó để nhận ra, nên đừng trách họ vội. Và nếu có được nghe khuyên thì lập tức họ sẽ quy chiếu vào bộ “Khuôn vàng thước ngọc” “Làm theo nguyên lý, Bám lấy chân lý, và dữ vững nguyên tắc” (tất cả mớ này hình như bây giờ họ quy tập chung lại và gọi là “Pháp bảo”). Trong bài này em sẽ nói về 2 phần ; Nhận diện tà đạo để các CBAC tự “Quy chiếu” và các yếu tố để cấu thành nên hoạt động kinh doanh để từ đó CBAC tự xem xét nhé.
 1. Nhận diện tà đạo
Có hàng loạt cách định nghĩa về tà đạo, tà giáo, và đạo lạ, đạo mới và nó bao hàm một vài khía cạnh như sau để nhận diện :
 • Thứ nhất : Chúng là những hiện tượng có tính tôn giáo, được hình thành từ một tôn giáo truyền thống nhưng có khuynh hướng ly khai hoặc chống lại chính giáo
 • Thứ hai, chúng mới xuất hiện trong thời gian gần đây để thoả mãn cho một nhóm nhu cầu về tâm linh nào đó của một bộ phận dân chúng nào đó
 • Thứ ba, chúng có giáo chủ (người lập đạo) tự xưng là Đấng tiên tri; người được mặc khải hoặc được “Sang tai sai lời” mục đích hoạt động của tà đạo là vì lợi ích của giáo chủ, giả mạo, tự xưng là thần linh để quy tụ tín đồ nhằm thu góp tiền bạc.
 • Thứ tư, chúng hoạt động có tổ chức, có tính lôi kéo, dụ dỗ hoặc bằng việc tổ chức các hoạt động xã hội thiện nguyện, lấy đó để làm mồi nhử , mê hoặc lòng người, lôi kéo quần chúng; công kích, nói xấu các tôn giáo chính thố́ng.
 • Thứ năm, Chúng đẻ ra các giáo lý, lễ nghi mang tính cóp nhặt từ nhiều tôn giáo truyền thống
 • Thứ sáu, đa số hàm chứa yếu tố mê tín, một số mang mầu sắc chính trị. Thực hành nghi lễ của các tà đạo mang nặng yếu tố phản khoa học, mê muội, cuồng tín, ca ngợi chủ nghĩa thần bí, phản khoa học; tuyên truyền mê tín dị đoan, huỷ hoại sức khoẻ con người, phá hoại hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.
Từ sáu ý trên chúng ta cùng “quy chiếu” nhé :
 • Phần thứ nhất : Khi em mới đi học buổi đầu tiên chương trình học được một người huynh tinh tấn – trưởng ban truyền thông của TN (Mr. Hiển) giới thiệu tên chương trình học là “Chia sẻ các giá trị nhân đạo dự a trên nền tảng của Đạo Phật; Trí tuệ và Từ Bi”. Cũng vì có chút liên quan đến đạo Phật nên em rất an tâm để vào học -> Vậy là nó đủ điều kiện để hình thành từ một Tôn giáo truyền thống” và càng về các buổi học sau chúng càng dẫn dắt người dùng sang một hướng “Đạo mới” mới với lý lẽ là : Thời mạt, pháp Phật không còn nguyên thuỷ, và không còn hợp với căn cơ chúng sinh lúc này và bắt đầu có những đoạn giảng nói xấu Phật – Pháp – Tăng và ly khai => Đủ yếu tố để cấu thành tà đạo ở phần thứ nhất bên trên
 • Phần thứ hai: Chúng xuất hiện (nghe các bộ 3 quyền lực chia sẻ) là từ hơn 8 năm trước một chút (Em không rõ mốc thời gian) và chúng sinh ra để “giải quyết bất ổn” cho những người có Mệnh mà làm sai mệnh nên vận đời truân chuyên – Có Trí mà thiếu Tuệ nên nhầm đích sai đường mất phương hướng – Có Tâm (Từ bi) mà thiếu Trí (Trí tuệ) nên nhiều khi giúp người mà hại mình (mấy khái niệm này em có giải thích ở bài 1) => Vậy là nó thoả mãn luôn yếu tố thứ 2 cấu thành nên tà đạo
 • Phần thứ ba: Chúng có sứ giả (Bà Thuận) người được CMCN “Sang tai sai nhời” và rất nhiều người trong chi hội này còn coi con trai của Ông Kim Bình Trọng là “Di lặc giáng thế”, chuyên vào các lớp chia sẻ về đạo và cách làm người cho các lớp con trời con Phật, và vị “sứ giả” này có một điều rất lạ và đến nay em vẫn thấy mâu thuẫn là tiếp nhận sự trao truyền di ngôn từ một Ông nào đó tên là Thọ mà trong sách vàng có nghệ danh là “Nguyễn Kính” và có lúc lại nhận sự mặc khải giáo lý từ CMCN, mâu thuẫn ở chỗ là mỗi lúc một kiểu, mỗi thời điểm nội dung lại khác nhau em là người đặt câu hỏi “Tại sao lại có sự sai khác và mâu thuẫn ? Tại sao CMCN không nhất quán trong các nội dung “Ban” xuống cho sứ giả???” thì lập tức được các Huynh các tỷ dập ngay bằng câu “Cô cũng là người đang luyện như mình nên có lúc này lúc khác” đến giờ em cũng chưa thông và chẳng hiểu được vị sứ giả này được các ngài (Là ai?) ban Trí tuệ như thế nào??? Và càng ngày sứ giả này càng bộc lộ những tinh hoa khó lường như; thu lợi bất chính, thu gom tiền bạc, tư lợi cá nhân (Như bằng chứng các anh chị đã đăng và em cũng đang có một số bằng chứng sẽ công khai sau) => Điều này là yếu tố thứ 3 để cấu thành nên định nghĩa về tà đạo bên trên
 • Phần thứ tư: Chúng đang lôi kéo “Con chiên” rất mạnh mẽ theo cấp số nhân, và phân tầng phân cấp rất nhiều (Đa cấp) bằng hình thức gieo duyên. Với bình phong là các hoạt động mang tính thiện nguyện để làm mồi nhử , mê hoặc lòng người, lôi kéo quần chúng => Điều này là yếu tố cấu thành tà đạo thứ 4 ở phía trên
 • Phần thứ năm: Chúng đẻ ra các giáo lý, lễ nghi mang tính cóp nhặt từ nhiều tôn giáo truyền thống, cái này các CBAC cũng đã đăng lên nhiều, Admin cũng đã đưa ra nhiều bằng chứng nhưng nếu có thời gian các CBAC coi thêm giáo lý của Đạo cao đài sẽ thấy TN Copy mô hình gần như 50%, và xào xáo cóp nhặt rao giảng đạo đức từ Đạo đức kinh của Lão tử, Kinh, Triết lý đạo Phật, và một phần đạo nho của Khổng tử, Phật giáo hoà hảo. Sau khi cóp nhặt xong chúng đưa ra một cuốn “Kinh” của riêng chúng và gọi tên là “Pháp bảo” => Đây là yếu tố thứ năm cấu thành nên một tà đạo
 • Phần thứ sáu: Phần này có lẽ là ai đi sâu vào giai đoạn 2, được học qua các buổi tăng trưởng, là cộng tác viên hoặc tình nguyện viên, hội viên mới thấy rõ được, Chúng có một nơi thờ tự ở Bắc Ninh, một đạo tràng Thiên Phúc, và đang tiếp tục xây dựng ở một vài nơi nữa. Miệng luôn rao giảng là không mê tín dị đoan nhưng bản chất lại cực kỳ mê tín, và thậm chí dị đoan, cực đoan, Chưa học sâu thì chỉ thấy; Thời thế đại mạt, mở cửa địa ngục nên trung bình mỗi người 70 vong theo, và mọi thứ giải thích theo phúc nghiệp, vong tà quấy phá, hoặc CMCN ban này ban nọ. Nhưng vào sâu rồi thì mới thấy là thứ gì cũng sợ, làm gì cũng sợ, thấy ai cũng là ma chướng cần cứu độ hoặc xa lánh, càng vào sâu nỗi sợ hãi càng cao. Lúc này không đơn thuần là sợ mất con đường nữa mà Sợ trời, sợ đất, sợ sàng lọc nhân gian, sợ một kiếp không tu muôn đời khổ, sợ ông bà gia tiên về trách cứ, sợ Sứ giả, sợ ân nhân, sợ huynh sợ tỷ, sợ lỗi đạo khuyết đức mất phúc mất phần. Càng sợ hãi thì càng phải cầu cúng đều đặn, Bồi phúc tột cùng bằng công bằng của, giải nghiệp rốt ráo… Tưu chung lại là luôn sống trong sự sợ hãi. Đây là lý do mà nhiều người vừa thoáng nghĩ thôi đã phải ngửa mặt lên trời nhất tâm khấn nguyện CMCN tha thứ :(( => Phần này là yếu tố thứ 6 cấu thành Tà đạo
Tạm kết luận phần này như sau:
6 ý trên em nói chưa được kỹ vì viết dài và giải thích những thứ vô hạn bằng mấy dòng hữu hạn này thì không thể hết ý, Tuy nhiên từng đó các CBAC có thể tự “Quy chiếu” để minh xét xem nó là Tà hay Chánh, có đáng để mình xả thân cầu pháp, xả tâm cầu đạo hay không?
Thêm chút ý nữa là Bất kể CBAC có đạo hay không, theo đạo này hay giáo nọ muốn biết được nó là tà hay chánh, muốn biết nó là đúng hay sai thì “bám” vào 3 điều đơn giản như sau:
 • Mình thấy Tâm mình An hơn, vui hơn (Lạc) khi mình theo nó
 • Mình thấy Thân mình khoẻ khoắn khi mình theo nó
 • Mình thấy Trí mình sáng hơn khi mình theo nó
Thì dù là không đạo, đạo này, pháp môn nọ đều không quan trọng vì nó phù hợp với CBAC và nó chính là ý nghĩa quan trọng của cuộc đời của một người tu.
2. Tình người có phải là một mô hình kinh doanh kinh điển?
Vì bài quá dài nên em bê phần này vào bài số 3 để cho đỡ mất công lan man các bác nhé.
Cảm ơn CBAC đã đọc
Nguồn: Diem Thank

Để lại một bình luận